ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  78 - 83  ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ  84 - 77  ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ